Marxismens klassiker 1-22

Marxismens klassiker 1-22
1 500 kr
Louis Bonapartes adertonde Brumaire
Imperialismen som kapitalismens högsta stadium
Leninismens grunder
Gustav II Adolf
Staten och revolutionen
Socialismens ekonomiska problem i SSRU
Socialismen och kriget
Om personlighetens roll i historien
Kvinnan och socialismen
Politisk ekonomi
Den arbetande klassens läge i England
Om konst och litteratur
Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut
Till kritiken av den politiska ekonomin
Pariskommunen
Filosofins elände
Tyska bondekriget
I bostadsfrågan/I bondefrågan
I programfrågor
Familjens, privategendomens och statens ursprung
Anti-Düring
Vad bör göras?

En serie utgiven av Proletärkultur som tillsammans ger en bred bild av den marxistiska ideologin, såväl som av kommunistisk strategi och taktik.
Säljs som en hel serie till ett mycket rabatterat pris. Ordinarie pris för alla titlar är 2880 kr.

1 × Filosofins elände
1 × Familjens, privategendomens och statens ursprung