Staten och revolutionen

Lenin: Staten och revolutionen
130 kr

Denna bok skrevs på tröskeln till oktoberrevolutionen. Det var augusti 1917 och Lenin hade tvingats lämna Petrograd på flykt undan den tsaristiska polisen. Nu satt han i en skogshydda i Finland och drog upp planerna för det som kom att bli världshistoriens första långlivade arbetarstat.

Det är typiskt för Lenin att han i denna ofrivilliga exil inte bara ägnade sig åt revolutionens omedelbara och taktiska aspekter, utan att han också och samtidigt gav sig på den teoretiska analysen av maktövertagandets problem och då framförallt frågan om statsmaktens roll i revolutionen. Han gör det genom att sammanställa och diskutera marxismens dittillsvarande ståndpunkter till frågan om staten, framförallt utifrån texter av Karl Marx och Friedrich Engels. Men sin vana trogen gick Lenin ett steg längre. Genom att föra fram analysen till den uppgift som låg framför den ryska arbetarklassen. I Staten och revolutionen lägger Lenin den teoretiska grunden för såväl arbetarstatens plats i historien som dess organisation.

Med Karl Marx pläderar Lenin för proletariatets diktatur; för arbetarklassens övergående makt i samhället, utövad genom arbetarstaten, enligt hans uppfattning den mest demokratiska stat som historien dittills skådat. Det låter hemskt, detta med proletariatets diktatur. Men bara om man likt liberalerna rycker begreppet ur dess teoretiska sammanhang. I syfte att vulgarisera det. Det finns ett gott botemedel mot den osäkerhet som denna vulgarisering ger upphov till också bland socialister. Att gå till källorna! Varvid Staten och revolutionen är ett måste. Här utvecklas den marxistiska statsteorin i hela dess djup och bredd, enkel att förstå för alla med ett öppet sinnelag och lätt att omfatta för den som vägrar acceptera att kapitalismen utgör historiens slut.

Lenin blev aldrig färdig med Staten och revolutionen. Han fick avbryta arbetet när revolutionens praktiska uppgifter kallade på hela hans uppmärksamhet. Han blev heller aldrig färdig med att organisera arbetarstaten, såsom han ville ha den, trots att han ägnade just denna fråga stor möda under de dryga sex år han stod i spetsen för revolutionen.

”Vår apparat är usel bortom all beskrivning”, konstaterade han i början av 1920-talet. Men med det omedelbara och typiska tillägget att ”en usel apparat är bättre än ingen apparat alls”. För det var hans ståndpunkt, sedan dess bekräftad av historien: Utan en apparat, utan en egen statsmakt, kan arbetarklassen inte segra.

Staten och revolutionen är ett måste för den som vill förstå den teoretiska grunden för arbetarstaten. Läs också Anders Carlsson broschyr Staten och demokratin, som diskuterar den marxistiska statsteorin med 1900-talets erfarenheter som fond.

Du köper broschyren i vår webbutik för bara 60 kr. Se här.

Utgivningsår: 
1983
Förlag: 
Proletärkultur
ISBN: 
91-7384-028-9
Vikt: 
210 g
Sidor: 
136