Knapp: Vietnams seger 40 år

Knapp: Vietnams seger 40 år
20 kr

Knapp med FNL-flaggan och texten "Vietnams seger över USA-imperialismen 40 år". 37 mm i diameter.