Från mörkret stiga vi mot ljuset

Arbetarrörelsens historia i Sverige
Kristensson/Nyström/Nyström: Från mörkret stiga vi mot ljuset
160 kr

Boken börjar i mitten på 1800 - talet och sträcker sig fram till slutet av 1970-talet och har getts ut i tre upplagor. Ur författarnas förord:

"Vår avsikt är enkel: att dagens svenska arbetare ska se sig själva i historiens spegel och gripas av samma obändiga strävan efter en ny värld, som väglett otaliga av deras klassbröder i det förflutna, att de ska lära av erfarenheterna och fullfölja det verk föregångarna påbörjade. Så måste det förflutna bringas att tjäna nuet - och framtiden!

Utgivningsår: 
1979
Förlag: 
Proletärkultur
ISBN: 
91-7384-006-8
Vikt: 
882 g
Sidor: 
560