Imperialismen som kapitalismens högsta stadium

Lenin: Imperialismen som kapitalismens högsta stadium
130 kr

För den som vill förstå kapitalismen är det omöjligt att förbigå Karl Marx och främst hans magnum opus Kapitalet. Detta erkänner även borgerliga nationalekonomer. Men för den som vill förstå den globaliserade kapitalismen är det omöjligt att kringgå Lenin och främst denna bok om imperialismen.

På knappa 150 sidor analyserar Lenin den kapitalism som vuxit ur sina barnskor och svämmat över de egna nationsgränserna, som övergått i sitt imperialistiska stadium.

Boken är inte i första hand ett nationalekonomiskt verk, utan ett hjälpmedel för att ta ställning och kämpa i en värld dominerad av imperialismen. Därför är boken viktig än idag trots att den skrevs 1916 med första världskriget som fond.

Den som vill studera imperialismens fortsatta utveckling bör köpa broschyren Globalisering – Imperialism .

Du köper broschyren i vår webbutik för bara 60 kr. Se här.

Utgivningsår: 
1983
Förlag: 
Proletärkultur
ISBN: 
91-7384-025-4
Vikt: 
254 g
Sidor: 
151