Om kommunistisk fostran

M Kalinin
Kalinin: Om kommunistisk fostran
Kalinin: Om kommunistisk fostran (baksida)
90 kr

I sitt arbete som Sovjetunionens statsledare(1919 - 1946) ägnade Kalinin sig speciellt åt frågorna rörande den kommunistiska fostran och utbildningen. I en av artiklarna i detta urval av Kalinins tal och skrifter beskriver han kärnan i den kommunistiska fostran så här: "De kommunistiska principerna tagna i dess enkla form, år en högt bildad, ärlig och framstegsvänlig människas principer. det är kärlek till det socialistiska fosterlandet, vänskap, kamratskap, humanitet, ärlighet, kärlek till det socialistiska arbetet och en hel rad andra ädla egenskaper, begripliga för alla. Att utveckla och odla dessa karaktärsdrag, dessa ädla egenskaper är just den viktigaste beståndsdelen i den socialistiska fostran."

Utgivningsår: 
1974
Förlag: 
Proletärkultur
Vikt: 
260 g
Sidor: 
343