SUKPB:s historia

Sovjetunionens kommunistiska partis historia 1870-1939
SUKPB:s historia
SUKPB:s historia (baksida)
130 kr

SUKP(b) under ledning av Lenin var det första parti att leda ett folk till seger i en socialistisk revolution, och det var det enda av 2:a Internationalens partier som lyckades i denna stora uppgift. Orsaken till att bolsjevikerna blev det enda av 2:a Internationalens alla partier som lyckades fullfölja sin uppgift är främst att finna i dess oförsonliga kamp gentemot alla former av avvikelser från den vetenskapliga socialismen så som Marx och Engels formulerat den och så som Lenin vidareutvecklade den.

SUKPB:s historia sammanfattar det ryska arbetarpartiets erfarenheter under Lenins och Stalins ledning fram till år 1939. Det är ett ärorikt partis historia som vi kan dra viktiga erfarenheter av.

Utgivningsår: 
1979
Förlag: 
Proletärkultur
Vikt: 
558 g
Sidor: 
365