Den katastrofala kapitalismen

Finanskris, massarbetslöshet och hotande storkrig
Bertil Kilner
Den katastrofala kapitalismen
20 kr

Ekonomen Bertil Kilner redogör för bakgrunden till den ekonomiska krisen och förklarar kortfattat hur den kapitalistiska ekonomin fungerar och sätter in den i ett politiskt sammanhang med massarbetslöshet, klimathot och krigföring.

Texten bygger på ett föredrag som hölls på Kommunisternas sommarläger juli 2015.

Kommunistiska Partiets skriftserie för en levande och läraktig socialism behandlar den klassmedvetna arbetarrörelsens historiska erfarenheter och de samtida och framtida utmaningar som Sverige och världens står inför.

Utgivningsår: 
2015
Förlag: 
Proletärkultur
Vikt: 
14 g
Sidor: 
12