Detta vill RKU

RKU:s principprogram, handlingsprogram och stadgar
Detta vill RKU
10 kr

Principprogrammet är RKU:s politiska principer och har tagits fram av förbundets kongress. Syftet är att analysera den värld vi lever i för att kunna förändra den. I handlingsprogrammet presenterar RKU sina viktiga frågor i dagsläget, för kampen för socialismen börjar här och nu, i kampen för en bra skola, bostäder och arbete; i kampen för en bättre och ljusare framtid. Broschyren rekommenderas för dig som vill veta mer om RKU.

Utgivningsår: 
2015
Vikt: 
51 g
Sidor: 
24