Jugoslavien – en förebild för krig i vår tid

Om Jugolsavienkrigen och deras eftermäle
Christer Lundgren
Jan Hagberg
Jugoslavien – en förebild för krig i vår tid
30 kr

Broschyren innehåller tal av Christer Lundgren och Jan Hagberg vid Nordiska fredssamtal i Degerfors. Talen kompletterar varandra och ger tillsammans en kort och lättläst överblick över krigen på 1990-talet som styckade upp den oberoende multikulturella socialistiska staten Jugoslavien i fem små stater och två EU-protektorat. EU:s, USA:s och Natos roll som krigsanstiftare analyseras.

Broschyren ges ut i samarbete mellan Jugoslavienkommittén, arbetsgruppen för Nordiska fredssamtal i Stockholmsavdelningen av Folket i Bild och Folket i Bilds Blekingeavdelning.

Information om krigen i Jugoslavien är viktig för att genomskåda Natos desinformation och för att skapa antiimperialistiskt medvetande om vår samtid.

Utgivningsår: 
2016
Förlag: 
Jugoslavienkommittén
Vikt: 
70 g
Sidor: 
36