Kommunistiska Partiets program

Ett parti av arbetare och för arbetare
Ett parti av arbetare och för arbetare
30 kr

Kommunismen lever! Dödförklarad av statsmän, politiker, professorer, redaktörer och andra representanter för överheten lever kommunismens idé mitt i de arbetandes kamp för ett bättre liv och en bättre värld.

För massan av arbetande människor är kapitalismen otjänlig. I sin giriga effektivitet alstrar den så mycket slöseri, så mycket elände, så många hot, så mycket oförnuft, så mycket omänsklighet.

Kommunismen ställer som enda politisk riktning ett radikalt annorlunda, förnuftigt och rättvist samhälle som alternativ till den otjänliga kapitalismen, ett samhälle styrt av de arbetande och inriktat på att tillfredsställa de arbetandes behov i livets alla avseenden.

För att presentera sina åsikter och avsikter framlägger Kommunistiska Partiet här sitt program som en uppmaning att sluta upp med oss i kampen för en bättre framtid och en bättre värld.

Förlag: 
Proletärkultur
Vikt: 
129 g
Sidor: 
47