Vart leder Gorbatjov Sovjetunionen?

Inklusive broschyren "Front mot revisionismen" Antagen av KPML(r):s 6:e kongress 1981
Vart leder Gorbatjov Sovjetunionen?
35 kr

1980 gavs broschyren "Front mot revisionismen ut."

De slutsatser broschyren drog var att Sovjetunionens kommunistiska parti avvikat från den marxist-leninistiska linjen och givit sig hän åt revisionismen. Basen i det sovjetiska samhället bedömdes dock vid detta tilfälle som socialistisk och det sovjetiska samhället visade därför upp en dualistisk bild. 1980 hade vi inte någon närmare kännedom om det inre livet i Sovjetunionen, utan kritiken utgick från de teoretiska arbeten som utgivits av SUKP.

Med Michail Gorbatjovs glasnost och perestrojka blev tillståndet i Sovjetunionen mer öppet vilket ledde till större kunskap om de faktiska förhållanden. Gorbatjov avslöjade inte bara tidigare okända förhållanden utan han drev också revisionismen längre än vad SUKP tidigare gjort.

De två skrifter som denna broschyr ger sammantaget KPML(r):s syn på utvecklingen i Sovjetunionen under 70- och 80- talen.

Utgivningsår: 
1987
Förlag: 
Proletärkultur
Vikt: 
144 g
Sidor: 
136