Affisch: Den kapitalistiska pyramiden

60 kr

Nytryck av den klassiska affischen (ursprungligen tryckt i USA 1911) som beskriver det kapitalistiska systemet. 30 x 40 cm.